Biolandbouw, dat doen we samen.

CV GrondVast, dat is een coöperatieve vennootschap, opgericht door en voor burgers. Samen investeren we in een lokale toekomst voor de biolandbouw.


We kopen geschikte landbouwgronden in Zuid-West-Vlaanderen. Zo bieden we grondzekerheid aan de boer. 


Als aandeelhouder word je mede-eigenaar van een stuk landbouwgrond. De waarde op lange termijn is stabiel en welvaartsvast. 


Vooral de maatschappelijke meerwaarde is groot: bioboeren kunnen boeren én toekomstgericht 'investeren' in de draagkracht van de grond.


Met deze organisatie versterken we het aanbod lokale, kwalitatieve en duurzame landbouwproducten. Voor onze huidige én toekomstige generaties!

"We creëren een duurzame toegang tot grond

voor lokale biologische landbouwers"

— GrondVast —

Infomomenten Lent Slowflowers


In 2024 willen we grond aankopen voor Lent Slowflowers. In het najaar organiseren we twee infomomenten:


Donderdag 3 oktober 19u00 - Kringloopwinkel Avelgem


Zaterdag 16 november 14u00 - Bolwerk

"Met de coöperatieve zijn we een hefboom voor bioboeren. Zij doen wat ze het best kunnen, boeren op een biologische manier!"

— GrondVast —

Veelgestelde vragen.


Kan ik nu al aandeelhouder worden?

Zeker en vast! Op deze pagina vind je alle informatie om aandeelhouder te worden van onze coöperatieve.


Aandeelhouder zijn in een coöperatieve vennootschap, wat houdt dat in?

Een coöperatieve vennootschap is een ondernemingsvorm met verschillende aandeelhouders. Als aandeelhouder bepaal je mee de koers van de organisatie. Elke aandeelhouder heeft één stem. Jaarlijks vind er een Algemene Vergadering plaats, als aandeelhouder heb je daar een plaats aan de tafel en kan je mee beslissen over de plannen en financiën. Als aandeelhouder ben je mede-eigenaar van de vennootschap, en dus van de landbouwgronden van de vennootschap. Op die manier geef je mee bioboeren de mogelijkheid om aan biolandbouw te doen.


Wat zijn de risico's als ik investeer?

Jouw aandeel wordt in landbouwgrond geïnvesteerd. De geschiedenis toont dat landbouwgronden stijgen in waarde of op zijn minst stabiel blijven. De waarde van de landbouwgronden blijft garant staan voor de waarde van je aandeel.


Let wel op, investeren als aandeelhouder brengt steeds risico's met zich mee. We financieren onze organisatie met het innen van pachtinkomsten, en die zijn beperkt.

Als vennootschap moeten we in staat zijn om aandelen terug te kopen van aandeelhouders die uit de vennootschap willen stappen. Door de beperkte inkomsten zullen we slechts heel langzaam en over een heel lange termijn in staat zijn om dit te doen. Indien mensen hun aandeel willen verkopen, dan rekenen we daarom in de eerste plaats op andere geïnteresseerden die dit aandeel willen overnemen. Het meest concrete risico is dat er te weinig interesse is om dit aandeel over te nemen. In dat geval kan het meerdere jaren duren vooraleer je terug over je investering kan beschikken.


Wij zullen er natuurlijk alles aan doen om de interesse in aandelen levend te houden, en het vertrouwen van de aandeelhouders te bevestigen.


Voor meer info of een gesprek kan je steeds contact opnemen.


Wat is het rendement van mijn aandeel?

Jouw aandeel is waardevast in de tijd. We laten het aandeel mee evolueren met de gezondheidsindex. Een dividend is niet mogelijk: de beperkte winst behouden we in de vennootschap om de doelstelling te versterken. Wel kan je als extra mee genieten van de oogst van o.a. de agroforestry-bomen, die we via collectieve werkdagen zullen beheren.


Schrijf je in om op de hoogte te blijven door hier te klikken.


Over welke grond gaat het?

Het gaat over 2 gronden die nu al gebruikt worden door 2 gepassioneerde bioboeren! Het eerste veld ligt in De Trompe in Deerlijk, bewerkt door Klaas van Kiemkracht. Het andere veld ligt op de Keiberg in Heestert, bewerkt door Ruth van Lent


Kan ik onbeperkt aandelen kopen?

In de periode van 11 december 2023 tot en met 10 december 2024 kan je inschrijven voor maximaal 5 aandelen per persoon. In deze periode biedt GrondVast CV in het totaal maximaal 500 aandelen aan.